Tasarımı Kaydet  Kapat

Misyon & Vizyon

Derneğe Nasıl Üye Olabilirim?
ÜYELİK FORMU

AKDER MİSYON

 

Kadınların bir birey olarak sahip oldukları haklarını kullanmalarının önündeki hukuki ve toplumsal engelleri tespit etmek, Bireylerin inançlarından ödün vermeden yaşayabilmelerini, çalışabilmelerini ve eğitim alabilmelerini sağlamak,

     
İnsan hak ve özgürlükleri alanında toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için eğitim, seminer ve kampanyalar düzenlemek; bu alandaki projelere destek vermek, Mevcut yasal engelleri aşmak için yasa önerileri hazırlamak, yasalarda kadınlar lehine yapılan değişikliklerden toplumu haberdar etmek, kadınlara hak arama mücadelelerinde yasal destek sağlamak,
 

AKDER VİZYON

 

İnsan hakları ihlallerine ilişkin toplumsal duyarlılığı arttırmak, ayrımcılığa karşı toplumsal bilincin gelişmesini sağlamak ve özellikle kadınların eğitim, çalışma, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi kişilik haklarına yapılabilecek her tür engellemeye karşı mücadele etmek.

 

 

DERNEK TÜZÜĞÜ

  • Madde 1:  Derneğin adı “Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER)”dir.
  • Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, uygun gördüğü yerlerde şube açabilir.
  • Madde 3: Her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına (eğitim, çalışma, kariyer yapma vb.) yapılabilecek her nev’i müdahaleyi önlemek ve üyelerini bilinçlendirmek, şahsiyetlerinin gelişmesini sağlamak aralarındaki dayanışmayı bilgi, tecrübelerini arttırmak ve ayrımcılığa uğramış bütün insanlara gerekli yardımları ulaştırmak için çalışmaktır.